СУПЕРВАЙЗОР 101 – основни навици и умения

180.00 лв.

Едномесечен дистанционен тренинг

Управлението на екипа търговски представители в условията на съвременният пазар изисква, от една страна висока динамика, а от друга системност и планиране.
Тренингът ,,СУПЕРВАЙЗОР – основни навици и умения“ дава възможност да се отработят и закрепят основните навици и умения, необходими на супервайзора в работата си с търговският екип.

За какво е тренингът ,,СУПЕРВАЙЗОР 101 – основни навици и умения“?

Много хора искат да постигнат успех в работата си, но по пътя си срещат много препятствия, които трябва да преодолеят. И срещу всяко препятствие стои въпросът ,,КАК“.

Управлението на екипа търговски представители в условията на съвременният пазар изисква, от една страна висока динамика, а от друга системност и планиране.

Тренингът ,,СУПЕРВАЙЗОР – основни навици и умения“ дава възможност да се отработят и закрепят основните навици и умения, необходими на супервайзора в работата си с търговският екип.

 Съвет:

Ако си се запътил в ПРАВИЛНАТА ПОСОКА, всяка стъпка, колкото и малка да е, те приближава към ЦЕЛТА.

Съдържание на тренинга:

 • Функции на ръководителя на търговските представители в компанията /супервайзор/
 • Дейността на супервайзора
 • Подготовка за провеждане на интервю на с кандидатите за търговски представители
 • Как се става истински ръководител: първи стъпки
 • Обучението на персонала като важен елемент за стабилността на компанията
 • SWOT-анализ: основни принципи
 • Обучение на търговският представител: въвеждане в длъжност
 • Обучение на търговският представител: полевото съпровождане като тренингов цикъл
 • Обучение на търговският представител: полево съпровождане (структура)
 • Обучение на търговският представител: основни етапи на полевото съпровождане
 • Средства за контрол на търговският представител: одит
 • Средства за контрол на търговският представител: одит (структура)
 • Как да преодолеете негативното отношение на сътрудника към компанията?
 • Как правилно да се постави задача на подчинения?
 • Как убедите подчиненият в правилността на своите решения?
 • Как правилно да проведете ефективна обратна връзка?
 • Тест – Общителни ли сте ?
 • Правилото време: същност и значение
 • Планиране на времето-същност
 • Основни видове планиране
 • Опитът ни в планиране на времето и какво ни дава той?
 • Основните компоненти на планирането
 • Правилата на планиране и тяхното използване на практика
 • Ефективното планиране – същност и методи
 • Анализ на резултатите от планирането
TOP