Тренинг – Благонадеждност на персонала

480.00 лв.

Едномесечен дистанционен тренинг

Благонадежност на персонала означава доколко един или друг човек е надежден и лоялен към фирмата. Повечето от хората в обичайни и не екстремни условия са добри и порядъчни. Но когато външните условия или вътрешното състояние се промени, някои хора са способни да предадат интересите на фирмата.

За какво е тренингът ,,Благонадеждност на персонала“?

Всяка фирма, независимо колко средства е вложила в охранителна техника, има едно слабо място –  персоналът. Има доста хора които търсят бърз и лесен доход, без значение по какъв начин се придобива. Именно затова служителите които се занимават с предотвратяване на злоупотребите във фирмата се нуждаят от надежден инструмент  който да предвижда и предсказва определена група проблеми.

Благонадежност на персонала означава доколко един или друг човек е надежден и лоялен към фирмата. Повечето от хората в обичайни и не екстремни условия са добри и порядъчни. Но когато външните условия или вътрешното състояние се промени, някои хора са способни да предадат интересите на фирмата. Няма твърда закономерност между тези промени и неблаговидните постъпки. Но има определени тенденции и ако ръководителят на предприятието се научи да ги разпознава и определя напълно е възможно да предпази фирмата си от финансови и материални загуби, а някои от служителите си от престъпление. По време на обучението вие ще се запознаете и със  специалната методика, с помощта на която може да се наблюдава как се променя показателят на надежност в конкретния човек и дали той се намира в зоната на риска. В тази методика детайлно се взима предвид психологията на човека.

Неблагонадежност е динамичен процес, тя никога не може да бъде абсолютна. В реалния живот произхождат различни събития: някои от тях повишават, а други понижават нашето ниво на благонадежност. Не пропускайте възможноста да разполагате с един  работещ  инструмент, който ще ви даде възможноста да имате пълна и надеждна информация за реалното състояние на нещата във фирмата и за възможностите на човешкият ресурс с който разполагате. И всичко това само за 260 лв.  В рамките на тази сума вие ще получите едномесечно обучение и възможност за консултация с един от най-добрите специалисти в областта ,,Управление на човешките ресурси”, кактo и много инструмента за психодиагностика.

 Съвет:

ЧОВЕК НИКОГА не се сблъсква с проблем, който да не съдържа в себе си и някаква ВЪЗМОЖНОСТ.

Съдържание на тренинга:

 1. Увод
 2. Какви са основните принципи на коректния контрол
 • Ограничението
 • Съответствието.
 • Уместен.
 • Актуалност.
 • Уведомяване.
 • Съхраняване на информацията.
 1. Внедряването на системи за котрол на ресурсите

А- Типове организационни култури

 • Семеен
 • Предприемачески
 • Йерархически

Б- Положителни и отрицателни ефекти

 1. Причини за възникване на неблагонадежността.
 2. Въздействието на фактора възраст на средното ниво на неблагонадежност.
 3. Практическо прилагане технологията за благонадеждността.

А- Приемане на работа

 • Проверка нивото на неблагонадеждност.
 • Провеждане на структурирано интервю.
 • Определяне искреността на кандидата.
 • Назначаване на лъжеца.
 • Назначаване на вредителя.

Б- Проверка на служителят

В- Профилактика на неблагонадеждност

 • Етапи в профилактиката на неблагонадеждността
 • Психологически методи
 • Организационни методи
 • Уволнение на служителя
 • Анализ на наличните данни за личността на уволнявания служител
 • Анализ на допуските и паролите
 • Организиране на службата за безопасност
 1. Развиване на вътрешния „детектор на лъжата”

,,Преди да се опитате да разкриете лъжата, убедете се, че сте готови и искате да разберете истината.’’

А- Какво е лъжа?

Б- Видове лъжи и измами

 • Самоизмама.
 • Заблуда.
 • Премълчаване.
 • Изкривяване.
 • Нагла лъжа.
 • Демагогия.
 • Коварство и предателство.
 • Необходима лъжа
 1. Прогноза на вероятността от измама
 • Контекст на комуникация
 • Мотивацията на комуникатора
 • Построяване на прогнозата на вероятността от измама
 1. Признаци на лъжа и измама
 • Психологически, физиологически и поведенчески признаци на лъжата
 • Реч
 • Лексика
 • Грешки и оправдания
 • Паузи
 • Интонации
 • Тон и тембър на гласа
 • Уклончиви отговори, оправдания, опити за майтап
 • Мимика
 • Чело и вежди
 • Очи
 • Нос
 • Уста и устни
 • Лицето като цяло
 • Жестове и движения
 • Глава
 • Плещи
 • Ръце и тяло
 • Крака
 • Поведение
 • Артистично поведение
 • Несъгласувано поведение
 • Символи и знаци
 • Украшения и аксесоари
 • Облекло
 • Татуировка
 • Убеждения и ценности
 1. Вътрешен детектор на лъжата
 • Системност в анализа на информация
 • Откритост на сензорните канали.
 • Внимание към детайлите
 1. Използване на специални методи за разкриване на лъжата
 • Разпит
 • Начален етап
 • Детайлизиращ етап
 • Етап разпит
 • Заключителен етап
 • Когнитивно интервю
 • Троянски кон
 • Провокация
 • Тест за знанията на виновника
 • Разкриване при използване стратегията за управление на впечатленията
 • Твърда логика
 • Ирония
 • Съчувствие и разбиране
 • Решаване на проблеми
 1. Основи грешки и опасности в работата на верификатора
 • Грешки от първи тип-верификаторът вярва на това, което не е истина.
 • Грешки от втори тип
 • Списък на мерките, които трябва да съблюдавате, за да намалите риска от грешки
 1. Особености на личността на верификатора
 • Наблюдателност
 • Опора на реалността.
 • Проницателност.
 • Отсъствие на отмъстителност, завист.
 1. Приложения
 • Психологическите фактори за ниската надеждност на персонала
 • Алгоритъм за проверка лоялността на кандидатите и персонала
 • Алгоритъм за профилактика и разкриване на неблагонадеждността
 • ТЕСТ за определяне нивото на нравственост в отношението на работника към компанията
 • Анкета за изучаване на удовлетвореността от работата
 • Методика за оценка на социално-психологическото ниво на групата
 • Методика за определяне на психологическия климат в организацията
 • Тест за оценка текущото ниво на благонадежност
 • Методика „Басейн”за оценка благонадеждността на персонала
 • Методика за оценка на неблагонадеждността на персонала
 • Анкета ,,Фактори за оценка нивото на неблагонадежност‘‘
 • Социологическо изследване на тема „Отношението на ръководителите на фирми към оценката за благонадеждността и лоялността на персонала”
 1. Допълнителни материали
 • Теоретичен обзор на криминологическите и
  психологическите изследвания на извършителите на кражби
 • Преглед на криминологичните типологии
 • Анализ на психологическите изследвания
 • Интерпретация на психологическите особености на крадците, в контекста на психоанализата, когнитивизма и бихевиоризма

 

TOP