This element only works on single product pages created with WooCommerce. Please delete it.

За какво е тренингът ,,Мениджмънт на хотелската и туристическата анимация“?

Анимацията днес е вече задължителен елемент на всеки хотел. Защо собствениците на добрите хотели наемат аниматори, чийто труд е сравнително високоплатен? Обяснението е много просто. Изследванията показват, че гостите на хотела го оценяват по три параметъра:

 1. Вкусна и разнообразна храна
 2. Уютен и удобен хотел
 3. Наличие на развлечения

Именно последният фактор е от решаващо значение – гостите са склонни да простят определени грешки в обслужването, ако са прекарали отпуската си весело и активно.

Тренингът ,,Мениджмънт на туристическата и хотелска анимация“ дава възможност както на желаещите да овладеят тази интересна професия, така и на самият хотел за сравнително кратко време да подготви свой екип от аниматори.

 Съвет:

АКО ВЪРВИШ ПО ПЪТЯ ще научиш повече за него, отколкото ако правиш справки с най-добрите туристически карти В СВЕТА.

Съдържание на тренинга:

 1. Основни понятия в туристическата анимация
  1.1.  Анимацията в туризма

1.2.Предпоставки за развитие на туристическата анимация

1.3.  Функции на туристическата анимация

Типология на анимацията

1.5. Видове анимации – елементи на анимационните програми

1.6. Анимация и спорт

1.7. Особености и значение на хотелската анимация

2. Мениджмънт на хотелската анимация
2.1.    Понятието ,,Мениджмънт на анимацията“

2.2.  Функции на анимационният мениджмънт
3. Характеристики на управляемата подсистема в мениджмънта на хотелската анимация
3.1.Класификация на туристите и особености на работа с различните категории туристи

3.2 Форми на работа с различните възрастови групи гости
3.3 Класификация на гостите по отношението им към прекарването на почивката
3.4 Националните и етнически особености на туристите и значението им при съставяне на анимационните програми

 • Различието в анимационните програми за мъжете и жените

4. Значението и подготовката на материалната база,оборудването и реквизита за обезпечаване плодотворна работа на анимационният екип на хотела и комплекса

5. Видове хотелски анимационни услуги и програми

6. Характеристика на обслужващия персонал в  анимационният екип на хотела

6.1 Видове задачи решавани от аниматорите
6.2 Квалификационни изисквания към аниматора
6.3 Професиограма на аниматора
6.4 Компетенциите на специалиста по туристическа и хотелска анимация

7.Технология за създаване и реализация на анимационните програми

 • Етапи за разработка и провеждане на анимационната програма
 • Реклама на анимационната програма

8. Примерни хотелски анимационни програми
Примерна лятна анимационна програма за комплекс

 • Детската анимация в хотелите

10.1 Примерна програма на хотелският мини-клуб за 2 седмици

 • Тематичен ден ,,Костенурки“
 • Тематичен ден ,,Шао Лин“
 • Тематичен ден ,,Оформяме градината“
 • Тематичен ден ,,Мозайка“
 • Тематичен ден ,,Олимпиада“
 • Тематичен ден ,,Пикник“
TOP