В живота често се случва, че отговорността за собствените, напълно контролирани от нас самите постъпки и действия,  приписваме на външни фактори. Например, нерядко се налага да чуваме следните изрази “Този човек ме дразни.“ или „ Тази ситуация ме притеснява.“. Скритият смисъл тук е такъв: един човек или ситуация предизвикват в друг човек някакво чувство. Смисловата

В края на 20 век в Германия, под ръководството на професор Й. Бренгелман било проведено мащабно изследване на факторите, които способствали успеха на немските мениджъри. Първоначално се предполагало, че стресът, възникващ вследствие на най-ралични фактори, в това число и неудачни действия и грешки в бизнеса, възпрепятства успеха, разваля здравето на мениджъра и забавя развитието на

Много от събитията ние оценяваме от позицията на „плюсове“ и „ минуси“. Такъв подход може да се приложи и към анализа структурата на човешката индивидуалност, отделяйки в нея четири основни закономерности. Първа закономерност. Характера и индивидуалността на всеки човек съдържат както силни качества, способстващи висока ефективност в живота и работата, така и слаби, намаляващи тяхната

Умението позитивно да възприемаме обкръжаващия свят и ситуация е условие за преодоляване на емоционалните претоварвания и постигане на успех. Ще разгледаме няколко способа за развитие на позитивен поглед към себе си, другите хора , ситуацията. Умението позитивно да възприемаме обкръжаващия свят и ситуация е условие за преодоляване на емоционалните претоварвания и постигане на успех. Ще

“Позитивно мислене“, „Позитивна гледна точка“ и други подобни фрази вече са напълнили главите ни. Освен това, за много хора, те така и си остават абстракции, за които всички говорят, но никой не знае как изглеждат на практика. Така че, нека да видим. Като цяло, в действителност реалността е просто плод на нашето въображение. Реалността, която

Колко често след неудачна среща ние си мислим за репликата, която би могла да ни е от полза. За всеки човек са характерни свои причини, заради които увереността в него е намалена. Помислете, кои от следните препятствия са по-подходящи за вас.Колко често след неудачна среща ние си мислим за репликата, която би могла да ни

Много от нас изпитват проблем, който може да се нарече липса на увереност в себе си. Този проблем разрушава нашата увереност в себе си, предизвиква постоянни съмнения – ние не сме удовлетворени от своята външност или образование, съмняваме се в своята способност да общуваме или в резултатите от нашата работа. Дори хора, които изглеждат напълно

Съвременни технологии за провеждане на интервю при подбор на персонала

Мотивация на персонала

Управление лоялността на персонала

Благонадеждност на персонала

СУПЕРВАЙЗОР 101 – основни навици и умения

Супервайзор. Тренинг за напреднали

Ефективното управление на "Салон за красота"

Мениджмънт на туристическата и хотелска анимация

Карта /фотография/ на работното време

TOP